สถานที่:
อัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลัง:
PK Exchange สำนักงานใหญ่ (อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น G)

8.30 - 17.30 (จันทร์-ศุกร์) 02 618 8811, 02 618 5889